Hội Mỹ thuật trao Tặng thưởng cho 6 tác phẩm xuất sắc năm 2022

09.12.2022
P.V
Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 12/QQD-KT-HMT ngày 05/12/2022 về việc trao tặng thưởng cho các tác phẩm xuất sắc năm 2022. 6 Tác phẩm của 6 họa sĩ được trao giải lần này.

Hội Mỹ thuật trao Tặng thưởng cho 6 tác phẩm xuất sắc năm 2022

Tác phẩm Tuổi thơ (acrylic) của họa sĩ Nguyễn Thị Đào.

Cụ thể, giải Nhất được trao cho tác phẩm Tuổi thơ (acrylic) của họa sĩ Nguyễn Thị Đào; 2 giải Nhì được trao cho các tác phẩm Nguyện cầu (acrylic) của họa sĩ Trần Văn Tâm và Bay cao (sơn dầu) của họa sĩ Bảo Tân; 3 giải Ba cho các tác phẩm Ngày hạnh phúc (sơn dầu) của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt, Ký ức về một cánh diều (thủ ấn họa) của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh và Xuân thì (sơn dầu) của họa sĩ Đặng Thị Phượng.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp khai mạc "Triển lãm Mỹ thuật 2022" ngày 10/12/2022.