Hội Văn nghệ dân gian trao tặng thưởng năm 2022 cho 3 công trình nghiên cứu

09.12.2022
P.V
Hội đồng khoa học Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xét Tặng thưởng năm 2022 cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong năm. Có 3 công trình nghiên cứu, sưu tầm đoạt giải.

Hội Văn nghệ dân gian trao tặng thưởng năm 2022 cho 3 công trình nghiên cứu

Cụ thể, Tặng thưởng giải A cho 2 tác phẩm: Văn hóa dân gian biển đảo Khánh Hòa những góc nhìn của Nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban và Văn hóa dân gian Cơ Tu - Truyền thống biến đổi và năng lực thích ứng của Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe; Tặng thưởng giải C cho tác phẩm Tìm về đất Quảng của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Thân.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Tổng kết công tác hoạt động của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 vào ngày 7/01/2023.