Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng quý III/2013

04.10.2013

Ngày 4/10, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật đã tiến hành hội nghị để đánh giá tình hình hoạt động trong quý III và bàn việc triển khai công tác quý IV.

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng quý III/2013

Hội nghị thống nhất đánh giá các hoạt động trong quý III tiếp tục khởi sắc; nhiều hoạt động có chất lượng và đạt hiệu quả xã hội tốt như Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi, đăng cai tổ chức Triển  lãm  Mỹ  thuật  khu  vực  V  lần thứ XVIII tại Đà Nẵng, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung–Tây Nguyên lần thứ XVIII, Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ IV, Hội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975-Diện mạo và xu hướng phát triển”, tham gia giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, tham mưu UBND thành phố tiếp tục thực hiện việc khen thưởng các văn nghệ sĩ đạt giải thưởng cấp quốc gia, triển lãm ảnh nghệ thuật, sáng tác, xuất bản tác phẩm... Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, anh chị em văn nghệ sĩ đã tích cực đẩy mạnh hoạt động, góp phần làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú.

 

Trong quý IV, Hội nghị nhất trí tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chú trọng đến nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác).

2. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang. Phấn đấu từ nay đến hết quý IV năm 2013, sẽ hoàn thành khâu biên tập để xuất bản một ấn phẩm gồm các sáng tác của văn nghệ sĩ thành phố qua các đợt đi thực tế với nhiều loại hình  văn học, nghệ thuật phản ánh quá trình xây dựng nông thôn mới của nhân dân huyện Hòa Vang.

 3. Tập trung chỉ đạo 4 hội: Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ vào quý IV năm 2013 theo đúng quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Các Hội cần làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức hội viên để Đại hội tiến hành thành công theo đúng quy trình, quy định.

 Cùng với sự chuẩn bị của các Hội, Văn phòng Liên hiệp Hội cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các Hội tiến hành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.

4. Các Hội chuyên ngành tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ còn lại của quý IV năm 2013, không vì tập trung vào đại hội mà buông lỏng nhiệm vụ sáng tác, quảng bá, biểu diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Văn phòng Liên hiệp Hội duy trì việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tốt trang Văn nghệ và đời sống nhằm quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng.

 5. Các Hội chuyên ngành tập trung chọn lựa tác phẩm tham dự giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, xét tặng thưởng, đề xuất giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2013 của Liên hiệp Hội và bình xét thi đua khen thưởng năm 2013.

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Minh Loan