Hội nghị BCH Liên hiệp Hội về Đại hội VHNT thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

11.08.2014

Sáng ngày 11/8/2014, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị về Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Liên hiệp Hội về Đại hội VHNT thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019Hội nghị đã được nghe nhà thơ Bùi Công Minh trình bày các nội dung:

-Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2014-2019.

-Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2014-2019: số lượng Ban chấp hành: 15 người; số lượng Ban Thường vụ: 5 người; số lượng Ban lãnh đạo: 4 người gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

-Thời gian tiến hành đại hội: 23/9/2014: Đại hội nội bộ; 24/9/2014: Đại hội chính thức.

-Thành lập các Ban nội dung, hậu cần, tuyên truyền, lễ tân ...phục vụ Đại hội.

-Thành phần tham dự Đại hội: Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo của Trung ương và địa phương; lãnh đạo các Hội chuyên ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan liên quan trong thành phố; Ban chấp hành Liên hiệp Hội; Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật và các văn nghệ sĩ tiêu biểu của 9 Hội chuyên ngành.

 

 Với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết vì sự phát triển của Liên hiệp Hội, các thành viên tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn chỉnh nội dung các văn bản và đề án do Ban Thường vụ đề ra.

 

Chiều ngày 15/8/2014, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội sẽ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 trước khi tiến hành Đại hội.

 

Phan Quyền