Khai mạc Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi hè 2011

09.10.2011
Sáng ngày 06/7/2011, Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi hè 2011 đã khai mạc. Trại được tổ chức theo kế hoạch liên ngành giữa Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc phát hiện, bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu văn, thơ, hội họa của các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học trong thành phố,

Khai mạc Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi hè 2011

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các trường có học sinh tham gia trại, các họa sĩ , nhà văn hướng dẫn cùng 35 em đã đạt thành tích trong các cuộc thi sáng tác văn học, mỹ thuật dành cho thiếu nhi từ Trung ương đến địa phương được nhà trường tuyển chọn đã đến dự.

Trại được tổ chức từ ngày 06/7 đến 16/8/2011 với nhiều nội dung phong phú, hoạt động thiết thực, bổ ích như bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tham quan nâng cao nhận thức thực tế, giới thiệu trao đổi sáng tác, góp ý sửa chữa bản thảo nhằm giúp các em phát huy năng khiếu sáng tác văn học, mỹ thuật. Đây cũng là một trong những hoạt động phát hiện, bồi dưỡng các cây bút thiếu nhi, góp phần phát triển lực lượng sáng tác trẻ của thành phố.

Hoài An