Hội Kiến trúc sư đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

02.12.2015

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Hội Kiến trúc sư thành phố thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

Hội Kiến trúc sư đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

 

1. KTS Vũ Quang Hùng: Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố: Chủ tịch Hội đồng.

2. KTS Tô Văn Hùng: Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố: Ủy viên

3. KTS Nguyễn Văn Duy: Ủy viên

4. KTS Thái Ngọc Trung: Ủy viên

5. KTS Nguyễn Hữu Sỹ: Ủy viên


Sau khi tiến hành xét giải, Hội Kiến trúc sư thành phố đã xét chọn và đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố xem xét trao tặng 2 giải thưởng gồm:

1 Giải nhất: Thiết kế kiến trúc công trình "Bệnh viện Ung buớu Đà Nẵng" của KTS Phan Đức Hải và KTS Nguyễn Khắc Linh1 Giải nhì: Thiết kế kiến trúc công trình "Trung tâm Công nghệ phần mềm thành phố Đà Nẵng" của KTS Phạm Phú Bình và KTS Bùi Thanh Long

 

Các tác phẩm được đề xuất tặng giải thưởng đều là những tác phẩm đã được giải thưởng kiến trúc Quốc gia trong giai đoạn 2010 - 2014.


 Đinh Trang