Thông báo tổ chức Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022

13.06.2022
P.V
Tỉnh Long An tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022.

Thông báo tổ chức Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022

Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Thông lần thứ VI, năm 2022 Thông báo Tổ chức Giải thưởng:

P.V