Giới thiệu các hoạt động văn học nghệ thuật trên sóng truyền hình

13.10.2011
Trong những năm gần đây, các hoạt động văn học-nghệ thuật ngày càng được giới thiệu nhiều trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố Đà Nẵng (DRT) dưới nhiều hình thức tin tức, phim tài liệu, Chương trình Văn nghệ và đời sống, Tạp chí Văn nghệ. Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên sóng truyền hình, cuối năm 2010 Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố xây dựng chương trình Trang văn nghệ Đà Nẵng phát hằng tháng trên sóng DRT.

Giới thiệu các hoạt động văn học nghệ thuật trên sóng truyền hình

Trên tinh thần cộng tác, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật đã

thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động, tư liệu sáng tác, chân dung văn nghệ sĩ để phối hợp thực hiện các chương trình.

Từ đầu năm 2011 đến nay, Trang văn nghệ Đà Nẵng đã thực hiện 14 chương trình phản ánh kịp thời các hoạt động trọng tâm của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật và 9 Hội chuyên ngành như Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Đà Nẵng, Triển lãm ảnh nghệ thuật Đời nón-Đời người của NSNA Ông Văn Sinh và Ruộng vùng cao của Nhà nhiếp ảnh Trần Phước Chính, Chương trình thơ ca Đồng vọng sông Hàn, Trại sáng tác văn học mỹ thuật thiếu nhi 2011…Đây là sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của lực lượng văn nghệ sĩ và đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố nhằm thực hiện nhiệm vụ đưa văn học nghệ thuật đến với công chúng thành phố.

Phan Minh Nghi