Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng hoạt động trở lại

26.05.2020

Trang Thông tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng bắt đầu hoạt động từ năm 2008 theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong 3 tháng qua, Trang thông tin tạm ngưng để củng cố nhân sự, nội dung và xin cấp giấy phép hoạt động mới. 

Trang Thông tin điện tử tổng hợp  Văn nghệ Đà Nẵng hoạt động trở lại

Ngày 22 tháng 5 năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã gửi công văn số 479/ GP-STTTT về việc cấp giấy phép hoạt động cho Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng.

Sau khi xét đề nghị thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật  thành phố  thì Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp phép hoạt động với các nội dung sau:

1. Nội dung thông tin: Giới thiệu thông tin và các hoạt động văn học nghệ thuật của do Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; theo các nguồn tin do do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, bản quyền nguồn tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Số trang chủ: 01 trang; tên miền: vannghedanang.org.vn; máy chủ đặt tại: Trung tâm IDC An Đồn, tầng 3, tòa nhà VNPT, lô 12, đường số 3, Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

3. Người chịu trách nhiệm nội dung: ông Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Trang Thông tin điện tử tổng hợp  Văn nghệ Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác và có chiều sâu những sáng tác và phản ánh của văn nghệ sĩ Đà Nẵng thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập.

VN