Cuộc thi sáng tác Thơ tuyên truyền chủ đề Phòng, chống ma túy

19.03.2015

Cuộc thi sáng tác Thơ tuyên truyền chủ đề Phòng, chống ma túy

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục rộng rãi về việc phòng, chống ma túy trong nhân dân ; Nân cao nhận thức hành động, ý thức trách nhiệm của các ngành, các tổ chức quần chúng và nhân dân về công tác phòng, chống ma túy.
2. Thông qua cuộc thi, mọi người có nhận thức và ý thức việc Phòng, chống ma túy của bản thân cũng như với gia đình và xã hội.
3. Lựa chọn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt nhằm phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.
II. NỘI DUNG
        1. Sự nguy hiểm của ma túy, các hình thức sử dụng ma túy như: hút, tiêm chính hêrroin, sử dụng thuốc lắc, ma túy tổng hợp … Hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Nhận thức của Người dân về việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước tệ nạn ma túy.
3. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống  ma túy.
4. Các phương pháp cai nghiện ma túy.
5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng trong phòng, chống ma túy.
6. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy.
7. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Mọi công dân Việt Nam, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước.
IV. THỂ LỆ DỰ THI
1. Thể loại: Thơ.
2. Quy định chung: 
- Mỗi tác giả có thể gửi từ một đến năm tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi đánh máy và in trên khổ giấy A4. Độ dài của tác phẩm không quá 50 câu cho một bài dự thi. Chấp nhận dạng chùm thơ (từ 3 đến 5 bài) với nội dung có liên quan với nhau thành một nhóm tác phẩm của cùng một tác giả.
- Bài dự thi đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, độ dài của tác phẩm không quá 15 trang đánh máy. Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.
- Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển tác phẩm dự thi qua bưu điện.
Tác phẩm dự thi cần ghi rõ:
+ Họ và tên của tác giả.
+ Nghề nghiệp (nếu có).
+ Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ gửi thư và số điện thoại liên hệ.
3. Điều kiện và trách nhiệm của tác giả tham gia cuộc thi.
3.1. Điều kiện:
- Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm mới nhất, chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác và chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.
- Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ sở hữu quyền tác giả của tư liệu đó đồng ý và ký vào văn bản gửi kèm theo tác phẩm dự thi.
3.2. Trách nhiệm của tác giả.
- Bản quyền tác phẩm thuộc tác giả, tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật vè thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
- Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sở hữu, quyền tác giả cho Ban tổ chức cuộc thi.
4. Cơ cấu giải thưởng.
- Giải A: 01 giải trị giá 8.000.000đ (Tám triệu đồng).
        - Giải B: 05 giải trị giá mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng).
       - Giải C: 08 giải trị giá mỗi giải 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
- Giải khuyến khích: 20 giải, trị giá mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng)
Kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
5. Tuyển chọn và xét giải:
- Ban Giám khảo cuộ thi do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định thành lập.
- Căn cứ kết quả chấm điểm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng theo quy định tại mục 4 của Thể lệ này.
6. Sử dụng tác phẩm:
Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm để phục vụ cho công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn quốc.
7. Thời hạn và nơi nhận tác phẩm dự thi.
- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 02 tháng 5 năm 2015 (tác giả ở xã căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi). Bên ngoài phong bì gửi tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi sáng tác Thơ chủ đề phòng, chống ma túy.
- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chi tiết liên hệ: Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điện thoại: 04.9438231 máy lẻ 179, di động: 0987.988.908.
Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư: lethuynga1202@gmail.com.
8. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào tháng 6/2015.
Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đoàn thể, các Trường Văn hóa nghệ thuật, các tác giả trong cả nước để cuộc thi trở thành phong trào sôi nổi, rộng rãi, sáng tác được nhiều các tác phẩm có giá trị phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền công tác Phòng, chống ma túy./.