Nén lại – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

14.11.2018

Đôi khi là nỗi nhớ vu vơ

Đôi khi là nụ cười mãn nguyện

Nén tình yêu để vuông tròn số phận

Bình yên trong vòng tay.

Nén lại

Dăm ba sự tình cờ

Em trôi theo anh

Phép nhiệm màu không kết dính

Bảy màu sắc sắc - không không

Nén lại – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Đôi khi sự tình cờ làm nỗi nhớ dày thêm

Khi hờn giận biết tim mình lỗi nhịp

Không phải nhờ “duyên số”

Nén để biết mình đa mang

 

Dăm ba sự tình cờ làm tim em nhói đau

Anh có biết

Tiếng thở dài êm như sông đêm

Trôi theo miền thảo nguyệt?


N.T.A.Đ