Đêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm Lệ

19.12.2018

Bỏ lại chén rượu phương nam
Ta đi cùng em
Về xứ Mường uống rượu cần
Chếnh choáng
Đêm nay say rượu bắc phương
Câu quan họ người ơi người ở
Chưa ai về hội còn chưa tan
Uống rượu cần nghe chuện Sơn Tinh
Rung rinh ngọn sóng sông Đà

Đêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm Lệ

Đêm sông Đà và ánh sao xanh

Lung linh những ngọn đèn đứng gác

Giòng sông chảy suốt đời không nghỉ

Điện lên đướng thắp sáng bốn phương

 

Về sông Đà nghe chuyện Tản Viên

Mây ngũ sắc vấn vương đầu ngọn núi

Nghe sóng vỗ ầm ào níu trời đất lại

Buâng khuâng nửa ở nửa về.

 

C.L