Chiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu Phước

13.02.2017

Chiều Sài Gòn

Xênh xang tươi vui

Em và con đang cười

Tôi làm gã đạp thồ

Đưa cả hai lòng vòng quanh phố

Chiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu Phước

Xe máy, xe hơi ngập tràn giao lộ

Bỗng ngán xe mình, còi réo inh tai

chưa mỏi Sài Gòn

Mưa chợt láng lai

Hàng hiên lạ

Thêm ba người ghé trú

Em đỏ mặt, con rúc đầu đòi bú

Thiên hạ mỉm cười

Khen... con dễ thương !

 

Nắng lại bừng lên

Ngưòì xe đến nghẽn đường

Ồn ã nhân gian

Không át tiếng dương cầm gốc phố.

Xe tôi lại quay

Tròn vo niềm hạnh phúc

Xe không chở ba người

Mà chở một niềm vui.

 

 

M.H.P