Chỉ đạo tổ chức đại hội Nhà văn thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

22.08.2018


Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhà văn về việc chuẩn bị đại hội Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào sáng ngày 22/8/2018.

Chỉ đạo tổ chức đại hội Nhà văn thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Hội Nhà văn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nhà văn, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

 Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nhà văn những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trù bị vào ngày 7/12/2018 và đại hội chính thức vào ngày 8/12/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Liên hiệp Hội.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng 07 thành viên, theo cơ cấu dự kiến 6 thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018 và 01 thành viên mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đảm bảo theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/7/2018 về đại hội các hội chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

- Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, Ban chấp hành Hội Nhà văn đoàn kết, nhất trí, đảm bảo an ninh chính trị, kết nạp được nhiều hội viên, tổ chức được nhiều sinh hoạt học thuật, có nhiều tác phẩm văn thơ được in ấn và phát hành, về tồn tại cần khắc phục là hoạt động chưa đều giữa sáng tác và lý luận - phê bình, hội viên tham gia hoạt động Hội chưa đồng đều, sinh hoạt Hội chưa hấp dẫn, chưa kết nối được hội viên, công tác quảng bá tác phẩm đến với công chúng còn yếu; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến là phải tập trung xây dưng Ban Chấp hành mới, rà soát lại số lượng hội viên, tổ chức nhiều chương trình, sinh hoạt học thuật, cuộc thi để hỗ trợ sáng tác, quảng bá tác phẩm, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong thành phố để phát triển hơn các hoạt động của Hội.

 

Ban Chấp hành Hội Nhà văn sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang