Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

22.07.2019

Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhằm tôn vinh các kịch bản của các tác giả, cổ vũ, khuyến khích, động viên các tác giả trẻ đóng góp thêm những tác phẩm mới cho đề tài về chiến tranh và quân đội Việt Nam, ngày 13/6, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL) tổ chức lễ phát động bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các kịch bản được bình chọn ở các thể loại chèo, tuồng, cải lương, ca kịch, bài chòi, ví giặm, kịch nói… Đề tài các tác phẩm về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và hành trình 65 năm chiến thắng xây dựng và phát triển của Điện Biên hôm nay; Cuộc chiến tranh cách mạng gắn liền với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước 75 năm qua…

Đây là đề tài đang thưa vắng trong các sáng tác mới của các tác giả. Vì vậy, việc Cục Nghệ thuật biểu diễn phát động bình chọn kịch bản cho hai đề tài này là việc làm hết sức ý nghĩa, nhằm động viên và khuyến khích kịp thời các tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ sáng tác về đề tài này.

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ nhận tác phẩm từ nay đến hết tháng 8/2019 theo địa chỉ Phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Hồ sơ bình chọn: Kịch bản được đánh máy và in trên khổ A4, phông chứ 14 Times New Roman. Các kịch bản không được đánh dấu tên tác giả. Ngoài phong bì ghi rõ: Kịch bản văn học tham dự bình chọn.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2019./.

M.K