Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố cao nhất 40 triệu đồng/giải

12.07.2023
P.V
UBND thành phố vừa ban hành quy chế xét tặng giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố, áp dụng từ lần xét tặng giải thưởng lần thứ 5, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tiền thưởng, các tiêu chí xét trao tặng giải thưởng có một số thay đổi.

Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố cao nhất 40 triệu đồng/giải

Cụ thể, tổng số giải thưởng tối đa gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 30 giải Khuyến khích. Mức tiền thưởng tương ứng giải A là 40 triệu đồng/giải; giải B là 30 triệu đồng/giải; giải C là 25 triệu đồng/giải và 15 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

Một tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật. Giải thưởng được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, công trình, không nhất thiết phải chọn đủ các loại hình văn học, nghệ thuật.

Quy chế này cũng quy định, các trường hợp không được tham gia xét giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố, gồm: tác phẩm đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; tác phẩm, công trình có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp quyền tác giả; tác giả đang trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật; các tác phẩm thuộc thể loại thông tấn, báo chí; tranh cổ động, ảnh thời sự báo chí đơn thuần; các hình thức hát múa minh họa hoặc các màn hát múa không phải là tác phẩm độc lập hoàn chỉnh; các tác phẩm múa sử dụng âm nhạc có tính vay mượn, lắp ghép, không rõ nguồn gốc.