Bến khát – Thơ của Tất Hanh

15.03.2015

Lửa hồng trong bếp cũ

Tiếng gõ cửa chân thành

Nơi ngực tiếng máu gọi

Dưới một vòm cao xanh

Bến khát – Thơ của Tất HanhNhận tấm long mời rót

Nghe buồn dịu đầu môi

Trả cuối trời nắng táp

Ngày lá trút tơi bời

                          

Lang thang qua vụng dại

Chảy về chỗ thâm sâu

Bơ vơ ngàn ảo ảnh

Để nghe tiếng vườ trầu

 

Giờ em cười trong trẻo

Mà thả lưới buông câu

Giờ tôi cơn song khát

Đang vỗ lở chân cầu

 

T.H