Anh về với em - Hà Vinh Tâm

24.07.2020

Anh có về với em?

Khu vườn nhỏ nắng bâng khuâng

sương sớm

Đôi chim chuyền cành

Nhạc rót tràn lộc biếc

Anh về với em - Hà Vinh Tâm

Hoa đào còn thắm đỏ

Môi em còn thắm đỏ

Vạt cải ven sông bắt đầu vàng rực

Câu đợi câu chờ nghiêng cả một triền đê!

 

Anh có về với em?

Khi xuân sang, đông dùng dằng đi - ở

Rét lại về đan áo

Ru mưa chạm ngõ người

Bồi hồi gieo lộc biếc

Trở mình cựa giêng hai...

Em lại hóa dại khờ

Tuổi hai mươi ngày ấy

Ghim nỗi buồn hóa tím vạt cỏ may!

Anh hãy về với em

Dù mái đầu bạc hoa râm em vẫn đợi

Giêng hai còn ấm một vòng tay

Xuân em còn thổn thức trăng chờ...

Kiếp này ta đành hẹn mai sau!

H.V.T
(Tạp chí Non Nước số 269)