6 đại biểu là hội viên các Hội chuyên ngành nghệ thuật tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

12.05.2021
Như Nghĩa
Vừa qua Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 66/NQ-UBBC về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.  

6 đại biểu là hội viên các Hội chuyên ngành nghệ thuật tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Theo đó, UBBC thành phố công bố danh sách chính thức 89 người ứng cử để bầu 52 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn thành phố có tổng cộng 15 đơn vị bầu cử; trong đó có 8 đơn vị bầu 3 đại biểu; 7 đơn vị bầu 4 đại biểu.

Trong số 89 đại biểu ứng cử kỳ này, có 6 đại biểu hiện đang sinh hoạt các các Hội chuyên ngành nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng:

1. NGUYỄN THỊ HỘI AN, sinh ngày 11/3/1972

Là hội viên Hội nghệ sĩ Múa thành phố/ Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố.

Đơn vị bầu cử số 9: Phường An Hải Bắc, phường Phước Mỹ, phường An Hải Tây (quận Sơn Trà).

  1. TRẦN LỆ CHI, sinh ngày 03/2/1983

Là hội viên Hội Âm nhạc thành phố/ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần truyền thông Rồng Tiên Sa.

Đơn vị bầu cử số 1: Phường Hòa Thuận Tây, phường Hà Cường Bắc, phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu).

  1. VŨ QUANG HÙNG, sinh ngày 06/9/1969

Nguyên Chủ tịch Hội Kiến Trúc sư thành phố, Hiện là Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư quận ủy Hải Châu.

Đơn vị bầu cử số 2: Phường Phước Ninh, phường Hòa Thuận Đông, phường Bình Thuận (quận Hải Châu).

  1. HỒ ĐÌNH NAM KHA, sinh ngày 11/3/1966

Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố/ Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố.

Đơn vị bầu cử số 7: Phường Hòa Khánh Nam, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

  1. HUỲNH VĂN PHƯƠNG, sinh ngày 16/6/1977

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố/ PGĐ Công ty cổ phần Kiến trúc cà xây dựng An Thy

Đơn vị bầu cử số 6: Phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê (quận Thanh Khê).

  1. NGUYỄN THÀNH TIẾN, sinh ngày 15/3/1970

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố/ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố.

Đơn vị bầu cử số 3: Phường Thanh Bình, phường Thuận Phước, phường Thạch Thang, phường Hải Châu 1, phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu).

Hy vọng 6 đại biểu đang sinh hoạt tại các Hội nghệ thuật Múa, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Kiến trúc sư của thành phố, dù làm việc ở các đơn vị khác nhau, sẽ được cử tri tín nhiệm và tương lai có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của chúng ta.

 N.N