Vô danh - Đỗ Như Thuần

27.08.2013
..

Sinh ra phải thời giặc giã

Bút nghiên tạm gác lên đường

Anh đi về miền súng nổ

Một lòng giải phóng quê hương.

...

Vô danh - Đỗ Như Thuần

Nhớ thương cúi đầu yên lặng

Bia đá tạc lên trời xanh

Hàng trăm linh hồn có lửa

Gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

Sinh ra phải thời giặc giã

Bút nghiên tạm gác lên đường

Anh đi về miền súng nổ

Một lòng giải phóng quê hương.

 

 

Ngã xuống bụng còn đói khát

Tóc xanh nhuộm đất đồng làng

Vẫn mơ mẹ vui mùa gặt

Em thơ cắp sách đến trường.

 

 

Hồn ẩn rừng cây ngọn gió

Cháy lên ký ức chập chờn

Bao đêm mẹ ra đầu ngõ

Nước mắt nuốt lặn vào trong.

 

 

Bia mộ có tên, có tuổi

Khói hương về lại quê nhà

Thương nhất linh hồn đồng đội

Vô danh! Phiêu bạt đường xa.

 

Đ.N.T.