Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh Quế

12.03.2018

Con lại về Hòa Thịnh
Như những ngày năm xưa
Quần đùi, tay xách dép
Gối ngập bùn mùa mưa
Lều xưa ngó ra đồng
Đã xinh xinh mái rạ
Mẹ chạy đến đón con
Dáng vẫn hồn hậu qúa

 Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh Quế

Mẹ trách: mày đi biệt

Ngỡ không nhớ đường về

Kể từ ngày giải phóng

Tao trông mày, trông ghê

 

Mẹ lại ngồi kể chuyện

Nồi cám sục sục sôi

Vẫn như ngày xưa ấy

Ngày mẹ từng nuôi tôi

 

Ôi căn nhà của mẹ

Giữa những năm tối tăm

Đã từng nuôi các anh

Lãnh đạo cuộc đồng khởi

 

Ba người con của mẹ

Từ dạo ấy ra đi

Không bao giờ trở lại

Chỉ còn ảnh bàn thờ

 

Bây giờ mẹ ngồi đây

Vẫn người Đảng viên cũ

Kể chuyện xóm chuyện thôn

Chuyện làm đường, phục hóa

 

Mẹ nói mẹ già rồi

Giờ làm chi cũng dở

Bao vết thương trong người

Đau nhức khi  trời trở

 

Những ngấn bùn cổ chân

Như mách con tất cả:

Mẹ nhổ mạ trên đồng

Mẹ đi họp chi bộ

 

Mẹ ơi, xin lỗi mẹ

Đôi lúc con bi quan

Mùa xuân nay về mẹ

Bỗng gặp mình bao năm...

 

Suốt cả một hồi lâu

Con cầm bàn tay mẹ

Mẹ ơi !Tự lòng sâu

Biết nói gì nữa mẹ

 

Lại từ biệt như xưa

Quần đùi tay xách dép

Sung sướng nghe mẹ khen:

“Thằng Quế dẫy mà được!"

                                         Tháng 1/1977

T.Q