Vá nửa trăng khuya – Thơ Trần Hồng Xuân

07.05.2017

Đêm ngồỉ vá nửa trăng khuya

Kịp soi vầng sáng người xa xưa về

Vá luôn nửa mảnh duyên thề

Ai quên bỏ lại ven đê chạnh lòng!

Mùa lên thả gió buồn trông

Thương con diều vướng... chiều không tay rời

Vá nửa trăng khuya – Thơ Trần Hồng Xuân

Chùng căng sợi nhớ đầy vơi

Đừng ai nhắc lại để rồi thoáng bay

Đẩm chiều ướt mắt tôi cay

Chợt quên, chợt nhớ bàn tay xưa cầm

Tôi đem vá mảnh tim bầm

Vá mùa dang dở âm thầm nhớ ai.

 

T.H.X