Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Đoàn kết theo di chúc của Bác

Tư tưởng lớn về sức mạnh đoàn kết cũng được Bác thể hiện trong Di chúc viết từ trước khi Người qua đời. Trong bản Di chúc cô đọng súc tích, Bác đã dành những tâm huyết sâu sắc để dặn lại các thế hệ mai sau về vấn đề đoàn kết.

Đoàn kết là một nội dung lớn, xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời huấn thị nổi tiếng của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” đã trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và thực sự đã phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để giành thắng lợi trong mỗi thời kì lịch sử.

Hình ảnh Bác đứng lĩnh xướng cho bài hát “Kết đoàn” đã trở thành biểu tượng đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng lớn về sức mạnh đoàn kết cũng được Bác thể hiện trong Di chúc viết từ trước khi Người qua đời. Trong bản Di chúc cô đọng súc tích, Bác đã dành những tâm huyết sâu sắc để dặn lại các thế hệ mai sau về vấn đề đoàn kết.

Trước hết là đoàn kết ở trong Đảng. Bác viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kì quí báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hình ảnh giữ gìn con ngươi của mắt mình được Bác dùng là hình ảnh sâu sắc và lắng đọng nhất, gợi nên ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng vĩ đại của Người.

Vì sao Bác quan tâm đến vấn đề đoàn kết đến như vậy? Xuất phát từ hai lí do chính. Thứ nhất, như Bác đã nêu trong Di chúc là “nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Nói một cách khác đó là một sự tổng kết lịch sử. Một dân tộc vốn có nhiều mặt yếu nhưng đã chiến thắng kẻ thù mạnh hơn ta về nhiều mặt bởi chúng ta có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Đảng. Kẻ thù cuối cùng đã chịu thất bại bởi vì họ không có được cái sức mạnh đó. Điều đó khiến chúng ta phải tiếp tục đoàn kết để tiếp tục giành thắng lợi.

Lí do thứ hai, xuất phát từ tình hình mâu thuẫn nảy sinh trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bác đã viết “tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thắng lợi của nhân dân ta bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu về sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em”.

Đó là một thực tế đồng thời là một dự cảm đau đớn. Từ những năm sáu mươi của thế kỉ trước, chủ nghĩa xã hội đang trở thành xu thế tất yếu của thời đại thì không ai ngờ đã xuất hiện sự rạn nứt. Sự rạn nứt ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng sâu xa nhất là do sự tấn công phá hoại của các thế lực thù địch đồng thời do sự thiếu đoàn kết chặt chẽ giữa các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

Nếu phong trào cộng sản quốc tế không kịp thời hàn gắn được những sự chia rẽ đó thì trào lưu cách mạng thế giới do Đảng Cộng sản lãnh đạo sẽ gặp khó khăn biết nhường nào? Thực tế đã diễn ra đúng như dự cảm của Bác. Sự tan rã của Liên Xô, kéo theo sự đổ vỡ của một loạt các nước XHCN ở Đông Âu. Một lần nữa, đó là hậu quả tất yếu của qui luật chia rẽ thì thất bại, là bài học sâu sắc nhất đi vào lịch sử để chúng ta không bao giờ đi vào vết xe đổ ấy nữa.

Làm theo Di chúc của Bác, năm mươi năm qua, các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta lúc nào cũng giương cao ngọn cờ đại đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi lớn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, chúng ta đã bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ thành công công cuộc đổi mới.

Hình ảnh một Việt Nam ổn định, hòa bình, phát triển đang ngày càng trỗi dậy, một nhà nước Việt Nam với thể chế dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với thế giới. Những thành tựu đó đã tạo cho chúng ta niềm tin chắc chắn rằng đất nước Việt Nam sẽ có những bước tiến xa trong những năm tới.

Mặt khác năm mươi năm qua, thực hiên theo Di chúc của Người để góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lí có tình, Đảng ta đã làm hết sức mình. Với tư duy đổi mới, trong xu thế hội nhập của bối cảnh thế giới mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin chúng ta đã có nhiều đóng góp quan trọng.

Chúng ta tin tưởng về một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi và chúng ta cũng nhận thức rằng muốn giành được một tương lai tốt đẹp đó cần phải củng cố, xây dựng và phát huy cao hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong Đảng như Di chúc của Bác.

Muốn có được sự đoàn kết nhất trí thì phải luôn luôn xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Phải luôn vượt qua thách thức, luôn chiến thắng khó khăn. Thực tế hiện nay bên cạnh những mặt tốt theo truyền thống thì ở ta đang có những biểu hiện “lệch pha” về đoàn kết. Đó là những kiểu “đoàn kết” hình thức, một chiều theo kiểu “dĩ hòa vi quí” không dám đấu tranh với cái xấu cái sai...

Nguy hiểm nhất là đoàn kết theo kiểu “bằng mặt mà không bằng lòng” hoặc bao che, ngụy biện khuyết điểm cho nhau, “anh không đụng đến tôi thì tôi cũng không chạm đến anh”… Những biến dạng về sự đoàn kết nhất trí đó thực chất là sự suy thoái, biến chất rất nguy hiểm, dung dưỡng cho những thói hư tật xấu tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác các thế lực thù địch cũng đang nhằm vào đó để khoét sâu, phá hoại. Chúng rêu rao rằng ở Việt Nam tuy một đảng lãnh đạo nhưng lại có nhiều phe phái, điều đó còn nguy hại hơn đa đảng. Từ khi Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, “lò” được đốt nóng thì những “lệch pha” trong đoàn kết đang bị tiêu mòn dần. Tuy nhiên cần phải tiếp tục đấu tranh mạnh hơn nữa để tạo thế đứng vững chắc hơn cho sự đoàn kết nhất trí.

Trong Di chúc Bác Hồ cũng đã dặn lại rằng: Muốn giữ gìn và phát huy sức mạnh đoàn kết thì “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và nhất trí trong Đảng”.

Ta thường nói phê bình và tự phê bình. Nhưng ở đây Bác đặt yêu cầu tự phê bình lên trước, điều đó cũng có nghĩa phải đặt trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với chính bản thân mình lên trước. Tự phê bình là tự soi mình trước, tự gột rửa mình, tự trau dồi đạo đức cách mạng cho mình trước. Tiếp đến mới là phê bình, nghĩa là sự quan tâm giúp đỡ của tập thể đối với cá nhân.

Để mỗi đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để đảng ta thực sự trong sạch xứng đáng là một Đảng cầm quyền. Đó chính là nền tảng vững chắc cho sức mạnh đại đoàn kết mà mỗi đảng viên trong bất kì giai đoạn lịch sử nào cũng phải thực hiện bằng được.

Phạm Văn Thạch

(baomoi.com)

CÁC TIN KHÁC
Hồ Chí Minh với văn hóa đọc sách (07-01-2015)
Từ bài thơ của Bác Hồ, nói về sức khỏe và tuổi thọ (05-01-2015)
Bản "di chúc" sống (17-11-2014)
BÁC HỒ TRÊN ĐỒI YÊN LẬP (24-02-2014)
BÁC MONG CÓ NHIỀU “CỐC” HƠN NỮA (19-12-2013)
BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU (13-12-2013)
Bác Hồ đi vào từng giấc mơ của tôi (10-12-2013)
Từ đôi dép đến chiếc ô tô (06-12-2013)
Bức chân dung tự họa của Hồ Chí Minh (03-12-2013)
Bác dạy bài học tuyên truyền (28-11-2013)
Cây đa kiên trì (06-11-2013)
Thượng tướng Phùng Thế Tài: Những chuyến đi bảo vệ Bác Hồ (19-09-2013)
Câu chuyện về “cây Bụt Mọc” (09-09-2013)
Bác Hồ đi vào từng giấc mơ của tôi - GEETESH SHARMA (Ấn Độ) (04-09-2013)
Nhạc sĩ An Thuyên: Bài hát viết bằng nước mắt về Bác Hồ (27-08-2013)
Bác đến. (22-08-2013)
Qùa Bác tặng miền Nam (12-08-2013)
Những vần ca dao hiện đại về Bác Hồ (05-08-2013)
Những bài thơ của tác giả trẻ Hạnh Vân viết về Bác Hồ (31-07-2013)
Hồ Chí Minh – tên Người là cả một niềm thơ (29-07-2013)
Thứ năm, ngày 28/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020