Hòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh Dũng

05.03.2019

Trong tĩnh lặng Đá Dừng

Trong khói sương Hòn Kẽm

Trong quấn quýt mây ôm núi Cà Tang

Trong cỏ cây hồn nhiên hoang dã

Huyền tụ miền sâu thẳm Trà Linh

Hòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh Dũng

Sông núi có nói gì đâu

Mà người đi thao thức

Má người về bồi hồi bãi bắp nương dâu

Nước trong cát trắng đầu nguồn

Mà người lau lạc tóc

Mà dưới chân mình rạn vỡ

Mà hổn mình trìu trĩu nhớ thương.

L.A.D

*Một đanh thắng đầu nguồn của tỉnh Quảng Nam.