Tạp cảm – Thơ Ngân Vịnh

20.09.2017

1
Tháng đông tre bạc lá

ngõ quê bờ ao sương váng đỏ

tôi tìm về

rơm rạ gọi tên tôi

Tạp cảm – Thơ Ngân Vịnh

2

Trong ngôi nhà mẹ xưa

ngọn đèn dầu leo lét

và hoa nhài nở trắng vườn đêm

chỉ cách nhau vách đất


3

Không có gì cách ngăn

tôi nhìn ra rừng xác

một con thuyền trên nước

bạc mưa mà vẫn đi

 

4

Anh ngấm hơi men

Mắt em đầy chén cúc

hồ Tây chiều

gió sóng xô nhau

 

5

Bạn chia tay

không nói lời ly biệt

rặng trâm bầu mưa khuất

chiều ấy người đi

 

6

Lá sen xanh bọc cốm

tôi nhận ra nụ cười mẹ tôi

rồi mới đến

mùa thu

 

7

Chợ vãn

những cây nấm đã ngủ

chiếc giỏ

trên tay em đầy gió

một bài thơ

 

8

Nắm bàn tay Hội an em

bâng khuâng chi lạ ánh đèn ngọn rêu

nằm mơ mà chẳng hết chiều

bên con mắt gỗ mình chiêu hồi mình.

 

N.V