Nguyên quán – Thơ Lê Anh Dũng

01.12.2015

Bao lần ta tự hỏi

Nguyên quán mình nơi đâu

Là quê hương gốc gác

Hay cố xứ xa mù?

Nguyên quán – Thơ Lê Anh Dũng

 

Là hồn thiêng sông núi

Hay bạt ngàn hoang vu

Là lạch mương khe suối

Hay bát ngát thiên thu

 

Khói hương bay lên trời

Giọt sương sa xuống đất

Hỏi những gì còn-mất

 

Trong nguyên quán bao la

Bao lần mình hỏi ta

Bao lần ta tự hỏi

Quê ngàn xưa, nguyên quán

Gió vô hồi lang thang

 L.A.D