Rồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh Hùng

14.02.2014
...

Thuở sơ nguyên khi cất tiếng

Bầu không một đóa vô ưu

trôi lạc vào trong cõi có

thấm nhuần giọt lệ héo tươi...

 

Trên những nẻo đường quyến dụ

trông vời sự thật phân tay

để lẫn trong miền gió cuốn

rồi vướng vào vùng bụi bay...

..

Rồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh Hùng

 

Hoài thai từ đêm thu muộn

chồi non vừa xanh đã rơi

bước tới miền sương ốm nắng

mắt đông tím ngắt chân trời...

 

Thuở sơ nguyên khi cất tiếng

Bầu không một đóa vô ưu

trôi lạc vào trong cõi có

thấm nhuần giọt lệ héo tươi...

 

Trên những nẻo đường quyến dụ

trông vời sự thật phân tay

để lẫn trong miền gió cuốn

rồi vướng vào vùng bụi bay...

 

Bóng người im im tiền kiếp

xuân khứ cỏ còn thanh minh

một nhành mai vô lạc tận

đâu khép được vòng tử sinh...

 

Anh vịn mùa đông chết nắng

trên tay giấu cánh tinh khôi

bỗng nở nghìn bông mưa trắng

rồi tan dần… rồi sinh sôi…

 

                                               Cuối Đông, 2013

N.M.H