Quảng Trị ơi

28.06.2022
Vạn Lộc

Quảng Trị ơi

Năm mươi năm trời vẫn xanh màu xanh Quảng Trị

Vẫn thiên thu mây trắng tầng không

Sóng vẫn vỗ đôi bờ Thạch Hãn

Thành Cổ vẫn sôi những mạch máu hồng

 

Năm mươi năm một thời bom đạn

Tám mươi mốt ngày đêm đỏ lửa một mùa hè

Còn Quảng Trị khúc thương ca bi tráng

Thăm thẳm hồn trong những tiếng ve

 

Sớm mai này dâng hương lên tượng đài Thành Cổ

Gương liệt oanh những người lính anh hùng

Cỏ tha thiết nhắc lời xương máu đổ

Gió hai miền xanh màu xanh bao dung

 

Nửa trăm năm rồi mẹ ơi

Các con của mẹ đã hòa vào đất mẹ

Tuổi đôi mươi các anh mãi trẻ

Thành những bông hoa bất tử dâng đời

V.L