Ngưng đọng – Thơ Lê Huy Hạnh

09.05.2017

Bất ngờ Đà Lạt hoa
Rực rỡ dã quỳ vàng
Con đường quanh co
Chập chùng đồi núi
Em xuống phố chừng như rất vội
Cái gùi đung đưa
Vòng tay đong đưa

Ngưng đọng – Thơ Lê Huy Hạnh

Mặt trời
Vẽ bóng trưa
Giọt mồ hôi tròn má
Môi đỏ
Trái cà phê chín đỏ
Bốn bề
Yên ắng gió
Thảng thốt 
Như ai gọi cuối rừng

Đà Lạt
Nhịp vú căng tròn
Thời gian ngưng đọng .

L.H.H