VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG
Kỷ niệm 70 năm Văn nghệ Cách mạng Việt Nam (1948 - 2018):Lịch sử Văn nghệ Việt Nam qua các nhiệm kỳ đại hội

Đại hội I: Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, tiến hành trong 3 ngày 25, 26 và 27/7/1948 với hơn 80 đại biểu, tại làng Dộc Phát, Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ. Nhà văn Nguyễn Tuân là Tổng thư ký đầu tiên của Hội, nhà thơ Tố Hữu là Phó Tổng thư ký.


Cơ quan Hội Văn nghệ Việt Nam đóng tại Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ (1947 - 1948); năm 1949 chuyển sang xóm Chòi, Yên Giã, Thái Nguyên; năm 1950 chuyển sang Thường Yên, Tuyên Quang; Năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thư gửi các họa sĩ nhân Triển lãm Hội họa năm 1951. Cuối nhiệm kỳ, từ cuối 1954 cơ quan Hội chuyển về Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Đình Thi kế nhiệm Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam từ 1956 đến tháng 2/1957.

* Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ II từ ngày 20 đến 28/2/1957 tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và nói chuyện với Đại hội.

 

Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2, tại Phú Thọ (Việt Bắc) từ 16 đến 20/7/1948. Hàng đầu từ trái qua: Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Lê Văn Lương. Sau Hội nghị Văn hóa này là Hội nghị Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất, từ 23 đến 25/7/1948 với sự thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.Đại hội toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội. Trong phiên bế mạc, ngày 28/2, Hồ Chủ Tịch đến dự và phát biểu ý kiến. Tại Đại hội này, Hội Văn nghệ Việt Nam đổi tên là Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Hội Văn nghệ Việt Nam đổi tên thành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Nhà văn Đặng Thai Mai được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch: Nhà văn Nguyễn Tuân; nhà thơ Tú Mỡ; nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát; họa sĩ Trần Văn Cẩn; KTS. Nguyễn Cao Luyện; nhà thơ Nông Quốc Chân; nghệ sĩ Nguyễn Phương Danh; nhà viết kịch Thế Lữ. Tổng thư ký: nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Năm 1961, ở miền Nam, Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam ra đời Chủ tịch là nhà soạn kịch Trần Hữu Trang, Tổng thư ký: nhà văn Lý Văn Sâm.

* Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội, từ ngày 26/11 đến ngày 1/12/1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu với Đại hội. Nhà văn Đặng Thai Mai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam; Nhà thơ Tố Hữu, nhà văn Nguyễn Đình Thi làm Phó Chủ tịch; Nhà phê bình Hoài Thanh làm Tổng thư ký; ở miền Nam, nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (tức Lưu Hữu Phước) kế nhiệm nhà soạn kịch Trần Hữu Trang (hi sinh) làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, tháng 12/1962.
Ảnh: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ IV khai mạc tại Hà Nội ngày 22/1/1968, Đồng chí Trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến dự và phát biểu với Đại hội. Nhà văn Đặng Thai Mai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam.

 
Đoàn Chủ tịch Đại Hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ IV, tháng 1/1968. Ảnh: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Các Phó chủ tịch: Nhà thơ Tố Hữu, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, họa sĩ Trần Văn Cẩn, nghệ sĩ Phương Danh. Tổng thư ký: nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Sau ngày đất nước thống nhất trong nửa cuối nhiệm kỳ này, vào 2 ngày 26-27/4/1984 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thống nhất các tổ chức văn nghệ hai miền Nam - Bắc dưới mái nhà chung Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam đổi tên thành Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, do nhà thơ Huy Cận làm Chủ tịch, các phó Chủ tịch là họa sĩ Trần Văn Cẩn, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ V, họp tại Hà Nội, từ ngày 9 đến 11/9/1995. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đến dự và phát biểu với Đại hội.

 
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh nói chuyện với các văn nghệ sĩ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, tháng 9/1945. Ảnh: Đại Minh

Tại Đại hội, đã quyết định đổi tên Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam thành Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đổi tên cơ quan lãnh đạo Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam thành ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Đình Thi được Đại hội bầu làm Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các Phó Chủ tịch: Nhà lý luận Hà Xuân Trường; nhà thơ Bảo Định Giang; họa sĩ Vũ Giáng Hương. Tổng Thư ký: GS. TSKH. Tô Ngọc Thanh.

* Đại hội VI Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức vào ngày 12, 13, 14 năm 2000 tại Hà Nội, về dự Đại hội có 216 đại biểu văn nghệ sĩ. Đổng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự và phát biểu với Đại hội. Nhà văn Nguyễn Đình Thi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các Phó Chủ tịch là Nhạc sĩ Trần Hoàn (thường trực); nhà thơ Viễn Phương; họa sĩ Vũ Giáng Hương.

 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện với các văn nghệ sĩ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ VI. Ảnh: Đại Minh

Thay đổi giữa nhiệm kỳ, ngày 18/4/2003, nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời; Đoàn Chủ tịch họp ngày 18/7/2003 cử nhạc sĩ Trần Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch, cử thêm 03 Phó Chủ tịch: nhà thơ Hữu Thỉnh; họa sĩTrần Khánh Chương; nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức.

Ngày 23/11/2003, nhạc sĩ Trần Hoàn qua đời, Đoàn Chủ tịch họp ngày 14/5/2004 cử họa sĩ Vũ Giáng Hương giữ chức Chủ tịch.

Đại hội VII Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức vào các ngày 22, 23, 24/ 9/2005 tại Hà Nội. về dự Đại hội có 370 đại biểu văn nghệ sĩ. Đổng chí Phan Diễn - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu với Đại hội.Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ra mắt tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ VII. Ảnh Đại Minh.
Đại hội bầu PGS. Họa sĩ Vũ Giáng Hương làm Chủ tịch ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các Phó Chủ tịch là: NSNA. Lê Phức (thường trực) nhà thơ Hữu Thỉnh, họa sĩ Trần Khánh Chương; nhà thơ Bằng Việt, GS. Nhạc sĩ Ca Lê Thuần.

Đại hội VIII Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra vào các ngày 21, 22, 23/9/2010 tại Hà Nội. Về dự Đại hội có 550 đại biểu văn nghệ sĩ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và phát biểu với Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa VII (2010 - 2018) ra mắt Đại hội trong phiên bế mạc. Ảnh: Đại Minh.

Đại hội đã bầu nhà thơ Hữu Thỉnh là Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các Phó Chủ tịch là nhà văn Đỗ Kim Cuông (Thường trực); nhà văn Tùng Điển; nhạc sĩ Đỗ Hổng Quân; GS. TSKH. Tô Ngọc Thanh; GS Nhạc sĩ Ca Lê Thuần; nhà thơ Bằng Việt.

Đại hội IX Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021) họp vào các ngày 8, 9/11/2016 tại Hà Nội.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX.
Ảnh Đại Minh

Tham dự Đại hội có 475 đại biểu văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và nói chuyện với Đại hội.

Đại hội đã bầu nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục là Chủ tịch ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và 6 Phó chủ tịch là nhà văn Tùng Điển (Thường trực); nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; nhạc sĩ Nông Quốc Bình; Họa sĩ Trần Khánh Chương; nhà văn Đỗ Kim Cuông. TS. Đoàn Thanh Nô làm Tổng Thư ký.

THẾ UẨN - ĐẠI MINH (Biên soạn,sưu tầm)
(Diễn đàn văn nghệ Việt Nam)

CÁC TIN KHÁC
Phim Việt Tết Canh Tý có gì hấp dẫn? (25-12-2019)
Những phong tục Giáng sinh kỳ lạ trên thế giới (24-12-2019)
Sách hay cho mùa Giáng sinh (23-12-2019)
Nhạc kịch “Lá đỏ” - khúc tráng ca về một thời hoa lửa (22-12-2019)
Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng tổng kết hoạt động năm 2019 (22-12-2019)
Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp (20-12-2019)
Câu chuyện mới cho mỹ thuật đương đại Việt Nam (19-12-2019)
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18-12-2019)
Bảo tàng hướng đến cộng đồng (18-12-2019)
Sinh viên Việt Nam giành giải ba cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nga (17-12-2019)
Tạo lối mở cho “sách đặt hàng” (16-12-2019)
Liên hoan múa và bước nhảy tại Đà Nẵng (15-12-2019)
Phục dựng bản giao hưởng dang dở của Beethoven bằng trí tuệ nhân tạo (15-12-2019)
UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới (13-12-2019)
Sáng tạo nghệ thuật nơi công cộng cũng phải có quy chuẩn (10-12-2019)
Nhiều tác phẩm phóng sự truyền hình tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019 (09-12-2019)
Kết quả đề cử Giải Mai Vàng 2019: Nhiều gương mặt mới (06-12-2019)
“Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019" cuộc thi ấn tượng (06-12-2019)
Slim V đưa âm nhạc hàn lâm đến đại chúng với hoà nhạc “Hạnh phúc“ (05-12-2019)
Ca sĩ làm live show: Nỗ lực vì danh tiếng! (04-12-2019)
Thứ năm, ngày 28/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020