Mùa xuân - Bùi Công Minh

25.12.2014
....
Giọt mưa ơi, đừng ngại ngần
Anh đang áp chốt cho gần mưa hơn
Gió đồi đang phủ từng cơn
Mưa rơi như nét vẽ vờn quanh anh
Mưa trời rồi sẽ qua nhanh
Câu hát mưa cứ quẩn quanh bên lòng
...

Mùa xuân - Bùi Công Minh

Mưa rơi cho cây tốt tươi
Câu hát ấy của một thời yêu nhau
Anh cùng em có hay đâu
Chính nơi câu hát bắt đầu là đây
Trắng trời biên giới mưa bay
Mưa trong câu hát vẫn say đắm lòng

Bọn anh đồng bằng mới lên
Gặp mùa xuân sớm trên triền núi cao
Nơi đây dẫu sẵn hoa đào
Anh nhờ câu hát dẫn vào mùa xuân
Giọt mưa ơi, đừng ngại ngần
Anh đang áp chốt cho gần mưa hơn
Gió đồi đang phủ từng cơn
Mưa rơi như nét vẽ vờn quanh anh
Mưa trời rồi sẽ qua nhanh
Câu hát mưa cứ quẩn quanh bên lòng
Áo anh ướt gió sẽ hong
Đèn Khò sẽ ấm đêm đông ở rừng
Rơm quê sẽ lót đằm lưng
Thuốc lào ai gửi cho rung điếu cày
Chỉ riêng câu hát mưa này
Làm sao anh biết tỏ bầy với em?
Yêu anh em hãy tìm lên
Cho anh được nói yêu em một lời:
Mưa xuân cho cây tốt tươi...

B.C.M