Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công Minh

13.05.2013
...

Đất mịn màng

đất mềm như da thịt

Áp má mình lên đất

Như hôn mặt người thương.

...

Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công Minh

Ngỡ đã đến mảnh đất tận cùng, vẫn chưa là chót mũi

Đất mỗi ngày lặng lẽ bồi thêm.

 

Tổ quốc vang lên hai tiếng thiêng liêng

Ở nơi này, Tổ quốc là sú vẹt cá tôm, là từng vốc bùn nhão

Những rễ đước tình nguyện vươn theo cắm mốc chủ quyền

Đất được gọi nôm na như tên chưa kịp đặt

Những Rạch Mũi, Gành Hào, Cái Nước, Đầm Dơi...

 

Những mái nhà như chòi canh loi thoi trước biển

Phía trước không có núi chở che

Những người sống nơi doi đất tận cùng này trở thành những anh hùng đi mở đất.

 

*

 

Chiều nay về nơi đất mũi

Không nỡ ướm chân lên mảnh đất mới bồi

Đất mịn màng

đất mềm như da thịt

Áp má mình lên đất

Như hôn mặt người thương.

B.C.M