Mưa tháng tám – Thơ Thy Minh

23.08.2017

Tháng tám
Trăng tàn trăng hấp hối
Cuối tinh cầu
Ai thả dối gian
Sợi tóc rơi xa lìa cung nhớ
Sợi tóc nào theo gió lang thang

Mưa tháng tám – Thơ Thy Minh

Tháng tám

Mưa phùn mưa bối rối...

Tuyết rơi rơi

Đau xước vai gầy

Bước độc hành vòng môi đắng đót

Giọt rơi nào vào mắt em cay

 

Thu trút lá

Chạm ngày nức nở...

Phía không nhau mưa nhốt tình xa

Mùa áp thấp

Bẻ câu dang dở

Bến trăng xưa sóng vỗ giang hà

 

Thu khóc lá

Lá tình nghiêng ngả

Giọt trăm năm

Hóa đá dại khờ

Hàng cây xanh bão trần lá đổ

Phía không nhau trăn trở dòng thơ…

 

T.M