Không đề – Thơ Lê Huy Hạnh

20.11.2017

Em áo trắng

Ngủ trong chăn đỏ

Vuông đen cửa sổ

Trăng vàng

Đèn dầu

Khô bấc

Không đề – Thơ Lê Huy Hạnh

Nến hồng

Thôi cháy

Đồng hồ

Lửng lơ tường xám

Thức- canh - em !

 

 

L.H.H