Khát sống - Võ Thu Huệ

12.08.2014

..

Vậy mà vẫn còn thời gian để nhớ nhung

Một con người một lấp đầy khoảng trống

Thôi cười vào những nhịp đập hỗn mang

Đang già đi nỗi đau khát sống

...

Khát sống - Võ Thu Huệ

Thật sự muốn thoát những ám ảnh nặng nề

Sợ cảm giác loanh quanh trôi

Trên những con đường kéo dài, kéo dài

Phía xa kia

Ngôi nhà chung của loài người đang đón đợi

 

Vậy mà vẫn còn thời gian để nhớ nhung

Một con người một lấp đầy khoảng trống

Thôi cười vào những nhịp đập hỗn mang

Đang già đi nỗi đau khát sống

 

Có thể số phận đã chọn

Ngày ra đi

 V.T.H

 

 

 

(ĐTNT)