Chiều quê ngày mùa – Thơ Tất Thắng

24.04.2018

Sau mưa

Trời thăm thẳm xanh

Ngàn cây đẫm nước

Lá cành lặng im

Đàn dơi bay rối chiều êm

Trải mênh mông

Chiều quê ngày mùa – Thơ Tất Thắng

Ánh trăng liềm mỏng tang

Ngõ quê

Xe lúa nối hàng

Lúa vàng đẫm ánh trăng vàng đầy sân

 

 T.T