Biển đêm - Trần Trình Lãm

29.10.2019

Sóng tựa vào đêm tự tình

Những gót chân người đã vắng

Một mình biển lạnh

Vẫn ngàn đời thuỷ chung

Biển đêm - Trần Trình Lãm


Khát bình minh đến cháy lòng

Ai trở lại bên bờ gội nắng

Những ngực trần căng nhuộm

Mắt người tình đong đưa

Rồi gót mềm sẽ đi qua

Những nụ hôn sẽ đi qua

Lời tự tình còn lại

Chỉ là gió với biển đêm nhạt nhoà./.

T.T.L