Trình tấu guitar cổ điển tại Nhà văn hóa Lao động thành phố

04.06.2020

Trình tấu guitar cổ điển tại Nhà văn hóa Lao động thành phố

Sau thời gian tạm dừng vì dịch covid – 19,CLBguitar cổ điển tiếp tục tổ chức chương trình Trình tấu guitar. Chương trình được bắt đầu từ 19 giờ 30, ngày 21 tháng 6 năm 2020 (Chủ nhật), tại Nhà văn hóa Lao động thành phố - số 02, đường Cách Mạng Tháng 8.

Tham gia trình tấu có các nghệ sĩ: Phạm Thủy Cương, Lê Anh Dũng, Đinh Văn Hào, Trần Nguyên Minh, Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Ngọc San (Đà Nẵng), Đặng Ngọc Phú Hòa, Phạm Hoàng Tín (Huế). Trình bày ca khúc, dẫn chương trình của Xuân Huyền, Trần Hữu Bình Phương.

Chương trình có các tiết mục trình tấu của Phạm Hoàng Tín: Asturias (I. Albeniz), Una Limosna por el Amor de Dios (B. Mangore); Lê Anh Dũng: Sonata Em for Guitar (D. Scarlatti), Sonata A for Guitar (D. Scarlatti); Trần Nguyên Minh: Se Ela Perguntar (Dilermando Reis), Los Sitios de Zaragoza (Cristobal Oudrid); Phạm Thủy Cương: Fantasie (Sylvius Leopold Weiss); Đinh Văn Hào: Valse No.10 (F. Chopin); Nguyễn Ngọc San: Homenaje a Andrew York (Ernesto Hernández Lunagómez), Capricho Arabe (Francisco Tarrega); Đặng Ngọc Phú Hòa: Soleares (B. Miranda), Malaguena (Ernesto Lecuona – Hoàng Bửu chuyển soạn); Nguyễn Văn Nho: Danza in E Minor (Morel), Erinnerung (Đặng Ngọc Long) và ca khúc Khi cơn lũ đi qua (Nguyễn Văn Nho phổ thơ Đặng Ngọc Khoa).

Theo thông tin từ Ban tổ chức: Tất cả các quý khách quan tâm đều được đón chào, không cần có giấy mời hoặc vé vào cửa.

 

MINH TOÀN