Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang

26.06.2020

Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang gồm 15 thành viên do Ông Tạ Bá Hương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang - làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân chuyến thực tế sáng tác tại Nhà sáng tác Đà Nẵng.

Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tuyên Quang

Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật cùng văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

Lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Tuyên Quang nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn. Văn nghệ sĩ hai Hội đã giao lưu thơ nhạc, giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật tại buổi gặp mặt.

 

Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Hội viên Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng giao lưu ca khúc về Đà Nẵng và Tuyên Quang.

 

Nhạc sĩ Tăng Thình - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang giao lưu ca khúc về Tuyên Quang.

 

 

Nhà thơ Dương Đình Na - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang ngâm thơ.

 

 

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội trao đổi về thơ.Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã tặng một số tác phẩm văn học nghệ thuật
cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang ghi nhận buổi gặp mặt của hai Hội.

Thùy An