Thông báo về việc gửi tác phẩm thơ viết về sen

25.07.2022
P.V
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp gửi thông báo số 237/TB-HLHVHNT về việc gửi tác phẩm thơ viết về sen.

Thông báo về việc gửi tác phẩm thơ viết về sen

Theo đó, nhằm quảng bá thương hiệu Sen Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật. 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp gửi đến các tác giả, những người yêu thích văn học nghệ thuật, các nhà thơ, hội viên chọn các tác phẩm thơ viết về sen gửi tham gia để chọn in sách. 

Số lượng tác phẩm: Không giới hạn.

Các tác phẩm được chọn in được trả nhuận bút theo quy định.

Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 31/7/2022 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (số 54, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp), ĐT: 02773.853.640.

Các tác giả gửi file mềm qua địa chỉ: tacphamthosen@gmail.com.