Thông báo số 01 về Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024

18.02.2024
P.V
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

Thông báo số 01 về Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước; giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 dự kiến trưng bày 300 tác phẩm tại Hà Nội vào tháng 10/2024, sau đó tiếp tục trưng bày ở một số địa phương. 

Ban Tổ chức dự kiến nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 từ ngày 2/5/2024 đến hết ngày 15/7/2024.

Đối tượng là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.

Ban Tổ  chức sẽ thông tin chi tiết về chủ đề, nội dung, hình thức, quy cách tác phẩm, cách thức gửi dự thi tại Thông báo số 2. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, ĐT: 02437347457.