Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Grand Photo Salon Bosnia 2020

16.09.2020
Hoa Hạ
Cuộc thi ảnh quốc tế Grand Photo Salon Bosnia 2020 được tổ chức bởi Photo Club Infinity, Bosnia and Herzegovina với sự bảo trợ của IAAP số 123/2020; PSA siis 420/2020; MoL số 56/2020; Club số 022/2020.

Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Grand Photo Salon Bosnia 2020

1. Đối tượng dự thi:
Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới, các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Các nhà tài trợ được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề tài dự thi:

Có 12 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:

1.   Tự do Màu

2.   Tự do Đơn sắc

3.   Con người (Đơn sắc)

4.   Chân dung (Màu và Đơn sắc)

5.   Phụ nữ (Màu và Đơn sắc)

6.   Phong cảnh (Màu và Đơn sắc)

7.   Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc)

8.   Cuộc sống hoang dã (Màu và Đơn sắc)

9.   Du lịch (Màu và Đơn sắc)

10.Cuộc sống thành thị (Màu và Đơn sắc)

11.Thể thao (Màu và Đơn sắc)

12. Ảnh báo chí (Màu và Đơn sắc)

3. Lệ phí:

- 1, 2, 3, 4 đề tài: 15 EUR (20$)
- 5, 6, 7 ,8 đề tài: 25 EUR (30$)
- 9, 10, 11, 12 đề tài: 30 EUR (35$)
 
Lệ phí tham gia có thể được thanh toán qua: PayPal hoặc Moneybookers.com (Skrills.com) thông qua trang web:
http://bosnia.fotodoboj.com/ nhấp vào THANH TOÁN trong menu hoặc trực tiếp thanh toán qua PayPal qua email: fkisaloni@gmail.com

Phí có thể được thanh toán qua SKRILL phí gửi đến email: skadarsalon@gmail.com

Ngoài ra, phí cũng có thể được thanh toán qua: Western Union, sử dụng thông tin sau: Tên: Oliver Vukmirovic, Vidovdanska 15/8, 74000 Doboj, Bosnia và Herzegovina.

Tác phẩm của tác giả không trả phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.
 
4. Quy cách và cách gửi ảnh:

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 04 ảnh cho mỗi chủ đề. Tỷ lệ treo từ 29- 35%.

- Ảnh phải được gửi ở dạng kỹ thuật số, kích thước 1920x1080pixels ở 300 dpi. Kích thước tệp tối đa là 3 Mb.

- Các tác giả gửi ảnh trực tiếp qua trang web: http://bosnia.fotodoboj.com

- Gửi qua e-mail tới: fkisaloni@gmail.com

- Đĩa CD, cùng với phí tham gia, gửi tới địa chỉ:

Oliver Vukmirovic (Photo club Infinity) Vidovdanska 15/8. 74101 Doboj; Bosnia và Herzegovina

LƯU Ý: Khi tác giả dự thi điền vào Biểu mẫu đăng ký để gửi bài dự thi, người dự thi sẽ thấy một tính năng để xác nhận rằng họ đã đọc các Điều kiện của cuộc thi này khi họ điền vào đơn đăng ký. Nếu người dự thi không xác nhận thì sẽ không gửi được tác phẩm dự thi.

6.Lịch biểu:

- Hạn cuối nộp ảnh: 09.10.2020.

- Chấm ảnh: 30.10.2020.

- Thông báo: 12.11.2020.

- Triển lãm: 16.11.2020. and 23.11.2020. at the PCI Gallery of Stanari and Gallery Doboj,

- Gửi giải thưởng và catalogue cho các tác giả: 14.01.2021.
 
7.Ban Giám khảo:

1. Bora Milovanovic, EPSA, EFIAP/p, ESFIAP - Serbia

2. Goran Kojadinovic, EFIAP/b - Serbia

3. Zenghua Liu, PPSA, FAPAS, FPVS - China 

Trong trường hợp có nhiều kết quả ngang nhau, Trưởng Ban giám khảo sẽ công bố người chiến thắng.

 
8.Giải thưởng:

Có 202 giải thưởng các loại

MoL Gold Badge for best photo

12 PSA Gold medals and 36 ribbons,

3 IAAP Gold medals and 6 ribbons,

12 MoL Gold medals and 36 Mol ribbons

Salon Gold, Silver and Bronze medal in each sections (36 altogether) + 5 x Salon Diploma in each section.

Thông báo sẽ được gửi qua email. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về những thất lạc, mất mát trong quá trình vận chuyển của các tác giả.

9. Liên hệ:

Trưởng Ban Tổ chức: Mr. Oliver Vukmirovic
Vidovdanska 15/8, 74101 Doboj, Bosnia and Herzegovina
e-mail: fkisaloni@gmail.com
web: http://bosnia.fotodoboj.com
Chi tiết xem tại: http://www.bosnia.fotodoboj.com

(vapa.org.vn)