Tham gia tác phẩm xét giải thưởng năm 2012 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

09.11.2012
Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét Giải thưởng năm 2012 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành.

Tham gia tác phẩm xét giải thưởng năm 2012  của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

Căn cứ đề xuất của các Hội chuyên ngành, Hội đồng nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất  giới thiệu  09 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành, trong đó có 07 tác phẩm do Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chọn gồm tập thơ Nắng trên đồi  của Nguyễn Nho Khiêm và tiểu thuyết Xôn Ve của Hoàng Minh Nhân (Hội Nhà văn), ca khúc Bài ca trên những giàn khoan nhạc: Phan Thanh Trường, thơ: Hồ Trọng Thoản Về nghe mẹ hát nhạc: Hướng Dương, thơ: Văn Luân (Hội Âm nhạc), ảnh nghệ thuật Bà Nà trên đường phát triển của Lê Thọ và Đua thuyền của Nguyễn Vĩnh Phan (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật), múa Huyền thoại Apsara của Lê Thị Hậu (Hội Nghệ sĩ Múa) và 02 tác phẩm gồm tượng gỗ Bập bênh của Nguyễn Thanh Bình và tranh Thành phố trẻ thơ của Huỳnh Thị Thắng (được Hội đồng giám khảo Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 17 chọn giới thiệu) đề xuất dự xét Giải thưởng năm 2012 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam.

 

 

Văn Như