Tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh khu vực miền Trung sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

29.05.2024
P.V
Bộ VH-TT&DL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại ba miền Bắc, Trung, Nam; trong đó khu vực miền Trung sẽ tổ chức vào tháng 6/2024 tại TP.Đà Nẵng.

Tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh khu vực miền Trung sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức thực thi nhiệm vụ tại các địa phương. Đồng thời, qua đó đánh giá tình hình quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; công tác phát triển sự nghiệp về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; những phát sinh và bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình quản lý; từ đó tổng kết, đề xuất, kiến nghị, phương hướng trong thời gian tới.

Theo đó, dự khóa tập huấn gồm có các đại biểu là lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các nội dung bao gồm: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Triển khai văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách và nghiên cứu hoàn thiện thể chế lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.