Tạp chí Non nước xét tặng thưởng cho cộng tác viên xuất sắc

16.12.2020
Văn Anh
Sáng 15/12/2020 tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Non nước đã tổ chức xét tặng thưởng cho cộng tác viên xuất sắc năm 2020.

Tạp chí Non nước xét tặng thưởng cho cộng tác viên xuất sắc

Theo kế hoạch hàng năm, để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt cộng tác viên của Tạp chí cuối năm, Ban biên tập Tạp chí Non nước đã tổ chức họp xét tặng thưởng cho những cộng tác viên có những tác phẩm xuất sắc trong năm 2020.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Tổng Biên tập Tạp chí Non nước chủ trì cuộc họp.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Ban biên tập đã đề xuất xét tặng giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả có tên sau đây:

 Trang Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình: Tác giả Phạm Phú Phong với chùm bài nghiên cứu:

- Văn chương Phan Du - Ở hai phía một đỉnh đèo (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 4/2020)

- Truyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi pháp (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 6/2020)

- Nam Trân, với Huế Đẹp và Thơ (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 9/2020)

 Trang Thơ: Tác giả Trần Phương Kỳ với chùm thơ:

- Buổi đầu; Hình như là; Đồi trăng; Đôi mắt khát; Lập xuân phố núi; Buông neo (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 4/2020).

 Trang Âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái với tác phẩm Đồng ca chống dịch (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 6/2020)

 Trang Văn: Tác giả Minh Sơn với chùm bút ký:

- Sơn Trà, như tôi biết (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 10/2020)

- Tuần đường Đệ nhất hùng quan (đăng trên tạp chí Non Nước số tháng 12/2020)

Về Mỹ thuật: Họa sĩ Lê Huy Hạnh đã có công đóng góp minh họa cho tạp chí trong năm qua.

Đây là hoạt động góp phần ghi nhận những đóng góp của các tác giả, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí trong những năm tới.

V.A