NSNA Huỳnh Văn Truyền giành 3 Huy chương vàng trong cuộc thi ảnh quốc tế

29.12.2020
Thạch Hà
Cuộc thi ảnh quốc tế Southern Light Photo Circuit Singapore và Malaysia (SLPC-APU-PSK) 2020 vừa kết thúc ngày 01 tháng 12 năm 2020, do Singapore và Malaysia (SLPC-APU-PSK) phối hợp tổ chức.

NSNA Huỳnh Văn Truyền giành 3 Huy chương vàng trong cuộc thi ảnh quốc tế

Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm của các tác giả đến từ khắp nơi thế giới. Tại cuộc thi này, NSNA Huỳnh Văn Truyền đã giành 3 Huy chương vàng, 3 Bằng danh dự và có 20 ảnh triển lãm. Cụ thể:

1. Tác phẩm: Sunset (Hừng Đông)

Đạt 2 Huy chương vàng PSA - thuộc hạng mục ảnh du lịch PSK Salon; APU Salon và 1 Huy chương vàng SCPS Salon.

 

2. Tác phẩm: Cõi Tâm Linh

Bằng Danh dự Salon: APU Honor Mention

3. Tác phẩm: Chợ Đêm 1

Bằng Danh dự Salon: SCPS Honor Mention và 1-SCPS Honor Mention e-certificate 

 

Cuộc thi Southern Light Photo Circuit (SLPC) 2020 được khuyến nghị của Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA). SLPC nhận được sự bảo trợ cho tất cả các phần từ PSA.

T.H