Những cơn mưa không hẹn trước mùa - Trần Trình Lãm

18.07.2019

Mùa hè lặng lẽ rót bình minh

trên lá

Ngày đón mặt trời đi qua

khát khô

An nhiên đốt cháy thảm cỏ

Nơi ta ngồi đọc những câu thơ nhú mầm

Những cơn mưa không hẹn trước mùa - Trần Trình Lãm

Người đã ngủ quên một mùa hè thẳm xanh

Bên ngọn đồi trơ trọi

Chỉ ngàn mây cuối buổi

Thả giấc mơ về phía cơn mưa

 

Những cơn mưa không hẹn trước mùa

Lướt qua như bão

 

Bàn tay người vuột vào chấp chới

Những cơn mưa bất chợt

trước mùa

 

Ta như vị sư già ngồi tụng niệm

bên gốc đời cần sĩ

Câu kinh mọc rễ trăm năm

cũ mèm./.

T.T.L