Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

11.01.2021
Như Nghĩa
  Sáng ngày ngày 11/1/2021, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Văn phòng Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố làm tốt công tác phục vụ tổ chức các hội nghị, sinh hoạt văn học, nghệ thuật của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành.

Trong năm qua, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài đồng thời do thiên tai lũ lụt diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố, nhưng cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Cán bộ, viên chức cơ quan đã tích cực tham gia học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hành tiết kiệm; Về đóng góp các loại quỹ phúc lợi xã hội…

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020; thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Xây dựng cơ quan văn hóa; Báo cáo công khai tài chính và thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ. Hội nghị thông qua kết quả hoạt động thanh tra nhân dân, công tác thi đua của Công đoàn năm 2020.

Hội nghị tiếp thu một số ý kiến phát biểu góp ý, xây dựng cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức và thống nhất đề ra một số giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2021.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố khen thưởng 06 lao động tiên tiến, 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 tập thể lao động tiên tiến là Văn phòng Liên hiệp Hội và Tạp chí Non Nước. Bà Dương Thị Hậu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao giấy khen Công đoàn viên chức thành phố cho tập thể Công đoàn và 02 đoàn viên công đoàn cơ quan