Lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam

23.06.2017


Sáng ngày 23/6/2017, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam cho 86 văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố.

Lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam


Ông Bùi Xuân, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã đến dự lễ.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam và căn cứ hồ sơ đề nghị của các Hội chuyên ngành, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã đề xuất Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương cho 86 văn nghệ sĩ (trong đó có 22 văn nghệ sĩ quá cố và 64 văn nghệ sĩ tiêu biểu) của các Hội chuyên ngành đủ điều kiện.

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam đã ra Quyết định số 200-QĐ/ĐCT ngày 28/3/2017 về việc tặng Kỷ niệm chương cho 64 văn nghệ sĩ của các Hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp Hội và Quyết định số 201-QĐ/ĐCT ngày 29/3/2017 về việc truy tặng Kỷ niệm chương cho 22 văn nghệ sĩ quá cố đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật nước nhà.

NSNA Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương và truy tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

 

Đại diện lãnh đạo thành phố và đại diện Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho đại diện gia đình các văn nghệ sĩ quá cố và văn nghệ sĩ tiêu biểu của các Hội chuyên ngành.

Đây là sự ghi nhận và biểu dương nhằm động viên văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những cống hiến nghệ thuật to lớn hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật của thành phố, của đất nước.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho đại diện gia đình các văn nghệ sĩ quá cố.

 


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho văn nghệ sĩ tiêu biểu của các Hội chuyên ngành.

 
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho văn nghệ sĩ tiêu biểu của Cơ quan Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.Ông Bùi Xuân, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương cho Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

 


Ông Bùi Xuân, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các văn nghệ sĩ quá cố cũng như các văn nghệ sĩ được trao Kỷ niệm chương.
Đinh Trang