Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh

10.06.2022
Thạch Hà
Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh gồm 15 thành viên do Nghệ sĩ Đặng Phượng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân chuyến thực tế sáng tác tại Nhà sáng tác Đà Nẵng.

Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng tặng một số tác phẩm văn học, nghệ thuật của Đà Nẵng cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật  cùng văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

 

Lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương trên tinh thần cởi mở, chia sẽ; công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Tây Ninh nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động văn học - nghệ thuật đạt hiệu quả hơn. Văn nghệ sĩ hai Hội đã giao lưu thơ nhạc, giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật tại buổi gặp mặt đồng thời trao đổi thêm về những kinh nghiệm trong sáng tác văn học, nghệ thuật.


Đại diện lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đã tặng một số tác phẩm văn học nghệ thuật cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

Các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm nhân dịp gặp gỡ, giao lưu.

T.H